hmm... i jak z naszymi koloniami??
.............
i jak ~ch³opacy z naszymi koloniami?? jedziemy??? pytajnik


  PRZEJD NA FORUM