hmm... i jak z naszymi koloniami??
.............
ahaaa


  PRZEJD NA FORUM