hmm... i jak z naszymi koloniami??
.............
ej kaœke zabierzcie ch³opaki co????
:*


  PRZEJD NA FORUM