odpady w naszej wsi
znalazłem coś takiego

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Godziszów na rok 2010 dla następujących miejscowości: Kawęczyn, Nowa Osada, Wólka Ratajska, Rataj Poduchowny, Rataj Ordynacki, Godziszów Trzeci

Lp. Data wywozu 1/2 miesiące Dzień miesiąca Miejscowość Uwagi
1. 22-02-2010 Poniedziałek Kawęczyn,
Nowa Osada,
Wólka Ratajska,
Rataj Poduchowny,
Rataj Ordynacki,
Godziszów Trzeci Odpady segregowane odbierane są tego samego dnia – drugim samochodem
2. 23-04-2010 Piątek
3. 23-06-2010 Środa
4. 23-08-2010 Poniedziałek
5. 23-10-2010 Sobota
6. 28-12-2010 Wtorek


Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Godziszów na rok 2010 dla następujących miejscowości: Andrzejów, Godziszów Pierwszy, Godziszów Drugi

Lp. Data wywozu 1/2 miesiące Dzień miesiąca Miejscowość Uwagi
1. 24-02-2010 Środa Andrzejów,
Godziszów Pierwszy,
Godziszów Drugi Odpady segregowane odbierane są tego samego dnia – drugim samochodem
2. 24-04-2010 Sobota
3. 24-06-2010 Czwartek
4. 25-08-2010 Środa
5. 25-10-2010 Poniedziałek
6. 30-12-2010 Czwartek


Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Godziszów na rok 2010 dla następujących miejscowości: Piłatka, Zdziłowice Pierwsze, Zdziłowice Drugie,
Zdziłowice Trzecie, Zdziłowice Czwarte

Lp. Data wywozu 1/2 miesiące Dzień miesiąca Miejscowość Uwagi
1. 25-02-2010 Czwartek Piłatka,
Zdziłowice Pierwsze,
Zdziłowice Drugie,
Zdziłowice Trzecie,
Zdziłowice Czwarte Odpady segregowane odbierane są tego samego dnia – drugim samochodem
2. 27-04-2010 Wtorek
3. 25-06-2010 Piątek
4. 26-08-2010 Czwartek
5. 26-10-2010 Wtorek
6. 31-12-2010 Piątek

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do urządzeń do gromadzenia odpadów w czasie ustalonym w umowie na odbiór odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.


  PRZEJDŹ NA FORUM