wifi w zdziłowicach ?

EDIMAX EW-7206  PRZEJD NA FORUM