wifi w zdziłowicach ?
dałeœ jakiœ model i co... taki mam kupić ? czy taki oferuje netia?


  PRZEJD NA FORUM